میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
جدیدی محسن روانشناسی 00
طالب زاده فاطمه مدیریت آموزشی 56
مصطفی زاده فهیم حقوق 06
نوروزی امید حقوق 45
موحدی نیا مهدی فقه حقوق 11
خیراندیش مهدی مدیریت دولتی 02
فلاحی آذر علی رضا کامپیونر 00
برزگر خسروی محمد حقوق 66
تمیزکارمستقیم محمد حقوق 67
محمدیان کبریاء علی حقوق 14
مولابیگی غلامرضا حقوق 09
بیداریان شبنم مدیریت آموزشی 1010
کامیار غلامرضا حقوق خصوصی 11
حسینی زندآبادی سیدحسین علوم قرآن و حدیث 00
داوری مسیب الهیات و معارف اسلامی.فقه وحقوق 00
قانعی علی حقوق خصوصی 00